Hobbymatige hondenfokker

Honden Fokker


Erkende Hondenfokkers

Honden Fokkers

 

Het kabinet streeft er naar dat honden bij een deugdelijk erkend betrouwbare puppy fokkers

worden geboren.

Voor fokkers liggen plannen klaar om huisdieren welke afkomstig zijn van een goed adres,

op een witte lijst te zetten.

Dit is een betrouwbare puppy fokker.

 

Op deze manier hoeft de consument niet lang te zoeken naar een pup van een erkend fokker van honden,die onder de juiste omstandigheden gehouden worden in de fokkerij.

 

Steeds vaker wordt een samenspel van partners uit de hondenfokkerij onder begeleiding van overheid aan het Fair-fok-programma gekoppeld. Vanuit dit programma wordt getracht honden gezonder en socialer te maken.

 

Ondermeer zijn er bepaalde ras-verenigingen bezig met fokkers door kruisingen van verschillende rashondjes te kweken. Dit uitsluitend om voor gezondere nakomelingen te zorgen. Er worden erfelijke ziektes gefaseerd uitgefokt en krijgen keurmeesters verplichte nascholing inzake dierenwelzijn hondenfokkerij.

Erkende Fokker van huisdieren


kweker van huisdieren

Vanwege groeiende populariteit van honden soorten komen er in fokkerijen steeds vaker ernstige schedel- en snuit-afwijkingen voor. Dit leidt via fokkers vaak tot problemen in de ontwikkeling en het gedrag van de honden en vormt daarmee in de fokkerij een groot gezondheidsrisico. Uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat kortsnuitige honden – door de vorm van schedel en snuit – vaker te maken hebben met schadelijke gezondheids- en welzijnsproblemen. Denk daarbij aan: uitpuilende ogen, het niet kunnen sluiten van de ogen, ademnood, continue hoofdpijn en oververhitting.

De teler draagt zorg voor honden

Het is voor fokkers in Nederland al verboden om via fokkerij uiterlijke kenmerken door te geven die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het ouderdier of de nakomelingen. Door de nieuwe criteria kunnen de NVWA en de LID de bestaande wetgeving beter handhaven. Enkele voorbeelden zijn: het ademgeluid, de neusverkorting en het ooglidreflex. Ook dierenartsen en fokkers van huisdieren kunnen de criteria gebruiken bij het selecteren van gezondere ouderdieren.

Honden Fokker

 

Sinds 2014 werken belangrijke partners uit de hondenfokkerij samen met de overheid aan het Fairfokprogramma. Vanuit dit programma wordt er gewerkt om honden gezonder en socialer te maken. Zo zijn bepaalde rasverenigingen met fokkers bezig met het kruisen van rassen voor gezondere nakomelingen, worden erfelijke ziektes gefaseerd uitgefokt en krijgen keurmeesters verplichte nascholing.